انبار سلاحی که در نزدیکی اقامتگاه اردوغان کشف شد

نیروهای امنیتی ترکیه عصر روز گذشته با حمله به یک خانه مسکونی در نزدیکی اقامتگاه اردوغان رئیس جمهور این کشور در شهر استانبول صدها قبضه سلاح مخفی شده در آن را کشف و ضبط کردند.