اولین پست اینستاگرامی بهادر عبدی پس از حادثه تلخ+عکس