تاثیر نوحه و اشعار حماسی در دفاع مقدس + فیلم

کارکرد موسیقی در جنگ، یکی از زیر شاخه های موسیقی حماسی محسوب می شود که تاثیرات مثبتی در جبهه ها میان رزمندگان داشت.