اولویت دولت عراق مبارزه با داعش است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، “حیدر العبادی” در دیدار با “فؤاد معصوم” رئیس جمهور، “سلیم الجبوری” رئیس مجلس و “مدحت المحمود” رئیس دادگاه عالی عراق تأکید کرد اولویت دولت وی در شرایط فعلی مبارزه با داعش است. دفتر العبادی در بیانیه ای تاکید کرد در این نشست از پیروزی های نیروهای عراقی بر گروه داعش استقبال […]