نامزدهای دریافت عنوان پسرطلایی یوفا اعلام شدند

کنفدراسیون فوتبال اروپا، فهرست نامزدهای دریافت عنوان پسر طلایی(بهترین بازیکن جوان اروپا ) را دقایقی پیش منتشر کرد که نام‌های مشهوری نظیر آسنسیو،‌راشفورد،‌کومان و … در بین آنها به چشم می‌خورند.