گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف/ سوال نمایندگان از ظریف

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نامتعارف در دستورکار صحن علنی روز یکشنبه ۱۱ مهر مجلس قرار دارد.