سفر بارزانی به بغداد و دیدار با «حیدر العبادی»

رئیس منطقه کردستان عراق با ورود به بغداد با نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد.