کویت خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به «ان‌‌پی‌تی» شد