ماجرای کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی شهرداری در مجلس

کارت‌های تسهیلات ورزشی که در مجلس از سوی شهرداری توزیع شده بود، واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مردم به همراه داشت.