ادعای فرانسه: بشار اسد و روسیه، مسئول جنایت های سوریه هستند

وزیرخارجه فرانسه، دولت های سوریه و روسیه را مسئولان تمامی جنایت ها در مناطق مختلف سوریه توصیف کرد.