ادعای فرانسه: بشار اسد و روسیه، مسئول جنایت های سوریه هستند