اینیستا: برای صعود از گروه باید تلاش کنیم

آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا معتقد است که تیمش برای صعود به دور چمپیونزلیگ باید تلاش کند.