هشدار هواشناسی به ساکنان استانهای شمالی کشور

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره سیلابی شدن برخی استان های شمالی کشور در روزهای پایانی هفته هشدار داد.۱۴:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر