چرا برقراری آتش‌بس در سوریه بویژه حلب قابلیت اجرا ندارد؟

سازمان ملل متحد پیشنهاد داد آتش‌بسی که روسیه و آمریکا آن را در ۹ سپتامبر در سوریه اجرایی کردند، بار دیگر اجرایی شود. اما با رجوع به بندهای آتش‌بسی که تروریستها آن را نقض کردند می‌بینیم که آمریکا به این توافق پایبند نبود.