تیراندازی در مدرسه ای در آمریکا

العالم – تیراندازی فردی مسلح در مدرسه ای در شهر تاون ویل در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا مجروح شدن دو دانش آموز را به دنبال داشت….