سفر رئیس رسانه ملی به بندرعباس و بازدید از مرکز خلیج فارس