اشخاص فاسد و فاسق معرفی شده و به آن ها جایزه داده می شود/ دشمن فعالیت خود را بر دانشگاه‌ها متمرکز کرده است

رئیس موسسه امام خمینی(ره) گفت: قم امروز با ده سال پیش بسیار متفاوت است، در زمان طاغوت زنان قمی بحث می کردند که آیا یک پوشیه کافی است یا باید از دو پوشیه استفاده کنند اما امروز وضعیت تغییر کرده و با لباس ها و آرایش های نامناسب ظاهر می شوند.