گزارش منابع اسپانیایی/ حادثه برای هواپیمای رونالدو در بارسلونا