آیت‌الله سبحانی: می‌خواهندبی‌حجابی را در قم ترویج کنند و مردم را تحت تأثیر آن قرار دهند/ نیروی انتظامی با افرادی که قصد از بین بردن حجاب و عفاف دارند باید برخورد کند

نیروی انتظامی با افرادی که قصد از بین بردن حجاب و عفاف دارند باید برخورد کند، باید قدردان پلیس اخلاقی باشیم و به حاشیه‌هایی انجام می شود نباید توجه کرد.