کنسرت همای در فضای باز کاخ سعدآباد برگزار شد

شامگاه گذشته کنسرت گروه همای و مستان با نام «در قلب عاشقان» در محوطه باز کاخ سعد آباد برگزار شد.