مسکو متحد راهبردی بیشکک در تمام زمینه‌ها است

نخست وزیر قرقیزستان در مراسم سالگرد تأسیس شرکت «گازپروم نفت آسیا» از ارتقاء سطح روابط ۲ کشور در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: مسکو متحد راهبردی بیشکک در تمامی زمینه‌ها است.