وزیر تجارت انگلیس: ایران بازار بسیار بزرگی را به ما ارائه می‌دهد

لیام فاکس وزیر تجارت انگلیس گفت ایران «یک فرصت و بازار بسیار بزرگ برای ما ارائه کرده است.»