تسلط دوباره ارتش سوریه بر اردوگاه حندرات در شمال شهر حلب