رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: کشته شدگان جنگ نرم در ایران بسیار زیادند