پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در شمال سوریه +نقشه

آمریکا نیروهای ویژه خود را حداقل در ۷ پایگاه در شمال سوریه مستقر کرده و این پایگاه‌ها در اطراف «قامشلی»، «عین عیسی»، «کوبانی»، «حسکه» و «تل‌ابیض» قرار دادند.