بحرین: قانون محاکمه عربستان، تیری بود که کنگره آمریکا به سمت خود پرتاب کرد

وزیرخارجه بحرین، ابطال حق وتوی اوباما علیه محاکمه عربستان سعودی در ارتباط با حملات یازده سپتامبر از سوی کنگره را به زیان این کشور توصیف کرد.