گشوده شدن پنجره همکاری‌ ایران و نروژ در بخش شیلات

صالحی گفت: در حال حاضر فرصت‌های مناسبی جهت همکاری، کسب و کار و تجارت در بخش‌ غذای دریایی و توسعه آبزی پروری با کشور نروژ فراهم شده است.