تعامل دولت و رسانه‌ها در قرقیزستان مانع گسترش افراط‌گرایی است

معاون وزیر فرهنگ قرقیزستان تعامل تنگاتنگ جامعه مدنی، دولت و رسانه‌ها را سدی مؤثر در مسیر گسترش افراط‌گرایی دانست.