تعامل دولت و رسانه‌ها در قرقیزستان مانع گسترش افراط‌گرایی است