نهاجا با دیگر بخش‌های نیروهای مسلح آماده‌تر، از استقلال کشور دفاع خواهد کرد

جانشین فرمانده نهاجا گفت:نهاجا با اتحاد با دیگر بخش های نیروهای مسلح به مراتب آماده تر از گذشته از استقلال و کیان کشور دفاع خواهد کرد.