نهاجا با دیگر بخش‌های نیروهای مسلح آماده‌تر، از استقلال کشور دفاع خواهد کرد