پشتیبانی نکردن پلی استیشن ۴ پرو از بلوری های ۴K مایکروسافت را غافل گیر کرده است