بازیکنان مجبورند در بحث مصاحبه از باشگاه تمکین کنند/ فریبا: تعطیلی لیگ به ضرر ما است

مدیرفنی تیم استقلال اعتقاد دارد تیمش دیروز بهتر از بازی های قبل عمل کرده وشایسته پیروزی بوده است.