پرواز مجدد بمب‌افکن‌های فراصوت آمریکایی بر فراز آسمان کره

برای دومین بار طی روزهای اخیر، بمب‌افکن‌های فراصوت آمریکایی برای نشان دادن قدرت به کره شمالی بر فراز آسمان کره جنوبی به پرواز درآمدند.