پرواز مجدد بمب‌افکن‌های فراصوت آمریکایی بر فراز آسمان کره