بمب‌گذار نیویورک با فرماندهان القاعده و طالبان دیدار داشته است