رادیو صبا با ۵ ویژه‌برنامه هفته دفاع مقدس را گرامی می‌دارد

شبکه رادیویی صبا با ۵ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس می‌رود و این هفته را گرامی می‌دارد.