شئون عزاداری رعایت نشود مجز هیئت را باطل می‌کنیم

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تهران گفت: اگر هیأت‌ها شئون عزاداری برای اباعبدالله را رعایت نکنند، مجوزشان باطل می‌شود.