گرد و خاک مهمان ۳روزه پایتخت است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، با بیان اینکه هوای تهران به علت وزش شدید باد تحت تأثیر ورود گرد و خاک قرار گرفته است، گفت: آلودگی هوای تهران تا ۲روز آینده ادامه دارد.