رزمندگان یمنی مرکز استان تعز را از تروریست‌ها بازپس گرفتند

فرمانده کمیته‌های انقلابی یمن از تسلط رزمندگان یمنی بر نهادهای دولتی و مرکز استان تعز خبر داد و گفت: عربستان به تلافی شکست مزدورانش در تعز مناطق مسکونی را هدف بمباران کور قرار داده است.