رزمندگان یمنی مرکز استان تعز را از تروریست‌ها بازپس گرفتند