چین، آمریکا را تهدید به اقدامات متقابل علیه تاد کرد

وزارت دفاع چین آمریکا را تهدید کرد در صورت استقرار سامانه دفاع ضدموشک هوایی تاد در منطقه، پکن اقدامات متقابل انجام می‌دهد.