آزمایش قند خون از چه زمانی باید آغاز شود؟

اشخاصی که ریسک ابتلا به دیابت در آنها بالاست، از ۳۰ یا ۳۵ سالگی باید آزمایش قند خون بدهند.