قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث به امضای رئیس جمهور عراق رسید

قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث که مرداد ماه گذشته در پارلمان عراق به تصویب رسیده بود، به امضای رئیس جمهور این کشور رسید.