سرقت ۲ میلیون تومانی از بانک کارآفرین در فرمانیه تهران

مردی موتور سوار پس از تیراندازی در بانک کارآفرین فرمانیه تهران اقدام به سرقت ۲ میلیون تومان پول نقد کرد.