پتنت جدید سامسونگ، تبلتی با قابلیت تا شدن را نمایش می دهد