محمود عباس در مراسم تشییع جنازه پرز شرکت می کند

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، فردا در مراسم تشییع جنازه “شیمون پرز” شرکت خواهد کرد.