پیروزی ۴ گله سپاهان برابر غذای سبز

تیم سپاهان موفق شد با نتیجه ۴-۰ تیم غذای سبز را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.