آمریکا به خودش شلیک کرد!

وزیر امور خارجه بحرین هشدار داد که پیامدهای قانون آمریکا که به خانواده های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان سعودی را می دهد گریبانگیر آمریکا خواهد شد….