غذای سبز دندانگیر نبود/ آغاز چهار گله سپاهان در جام حذفی